santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty
santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty

Zákazník: nepřihlášen
přihlásit se | registrace nového zákazníka

Váš košík je prázdný


Rychlý kontakt

Skype: Santisport1 santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty
ICQ: 601618032 santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty
E-mail: info@santisport.cz
GSM: 733 534 85O
Tel.: 733 534 851

santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty

Akční nabídky

Partneři

Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování


Home Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.santisport.cz/ (dále jen „E-Shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

 2. Prodávajícím a provozovatelem E-Shopu je společnost Izango CZ s.r.o., IČ: 03410102, DIČ: CZ03410102, se sídlem Havířov-Město, Dlouhá třída č. 860/1a, PSČ 736 01, tel. +420 733 534 850, e-mail: info@santisport.cz. Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 60032.

 3. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

 4. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Prodávajícím tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu tak, aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném právním řádem České republiky.

 5. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího a je tak umožněna jejich reprodukce Kupujícím.

II. POJMY

V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

 1. Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na internetových stránkách http://www.santisport.cz/. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedených internetových stránkách se považují za součást těchto Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;

 2. E-shop“ znamená webovou stránku Prodávajícího http://www.santisport.cz/, která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím internetu Prodávajícímu;

 3. Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží.

 4. Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále je „OZ“). Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 5. Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;

 6. Obchodní podmínky“ znamená tento dokument;

 7. Objednávka“ znamená přijetí Návrhu na uzavření Kupní smlouvy;

 8. Návrh na uzavření kupní smlouvy“ v případě nákupu přes E-Shop znamená v souladu s ust. § 1732 odst. 2 OZ nabídku zboží zveřejněného v E-Shopu Prodávajícího s uvedenými cenami a výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

 9. Rámcová smlouva o dodávkách zboží“ znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce Prodávajícího a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Prodávajícím Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;

 10. Prodávající“ je provozovatel E-Shopu, tj. společnost Izango CZ s.r.o., IČ: 03410102, DIČ: CZ03410102, se sídlem Havířov-Město, Dlouhá třída č. 860/1a, PSČ 736 01.

 11. Dodavatel“ je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to společnost, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů či společností dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 12. Spotřebitel“ znamená každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

 13. Spotřebitelská smlouva“ znamená smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, zejména smlouva kupní a smlouva o dílo.

 14. Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího ve znění platném ke dni odeslání Objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího. Jedná se zejména o sportovní a outdoorové vybavení, oblečení a obuv.

 15. Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, jako jsou návody k použití, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít

  1. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Prodávajícím,

  2. ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Prodávajícím,

  3. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Prodávajícím nebo jiným jednáním Prodávajícího a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

 2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím E-shopu (za podmínek uvedených v čl. XI Obchodních podmínek).

IV. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

 1. Veškeré ceny Zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené včetně DPH. V Kupní ceně Zboží není zahrnuto poštovné, případně dopravné a doběrečné. Žádné další poplatky nejsou k ceně připočítávány. Je-li Zboží dodáváno přímo Prodávajícím, je cena a termín dodání určováno individuálně, a to pouze po předchozí telefonické domluvě s Kupujícím.

 2. S celkovou cenou Zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je Kupující seznámen ještě před závazným objednáním.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené Objednávky.

 4. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době odeslání Objednávky, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.

 5. Prodávající je povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.

V. SPLATNOST KUPNÍ CENY, ZPŮSOB PLATBY

 1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách Zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

 2. Způsob platby za Zboží si Kupující zvolí v průběhu vyřizování Objednávky, kde má k dispozici následující možnosti:

  1. Hotově – Kupující zaplatí při převzetí Zboží na prodejně v hotovosti, nebo platební kartou všech významných společností na účet Prodávajícího uvedený na faktuře/dodacím listu.

  2. Převodem na uvedený účet Prodávajícího – Kupující zaplatí Zboží před zasláním na základě údajů, které Prodávající zašle na kontakt uvedený Kupujícím. Při placení převodem na účet se Zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet Prodávajícího.

  3. Dobírkou – Kupující zaplatí Zboží přepravci v okamžiku doručení. Tato možnost je zpoplatněna + 49,- Kč

 3. Prodávající dává na výběr Kupujícímu, jakou formu platby si zvolí. Bez ohledu na formu platby bude Kupující vždy platit stejně.

VI. DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ, ZPŮSOB DOPRAVY

 1. Zboží je expedováno Prodávajícím v naprosté většině případů následující pracovní den po obdržení Objednávky, nezbytné kontrole kvality Zboží, vystavení exportní dokumentace a zabalení k přepravě.

 2. V případě obdržení Objednávky v dopoledních hodinách běžného pracovního dne (pondělí – pátek, neplatí pro svátky atd..) je Objednávka Prodávajícím v naprosté většině případů expedována ještě týž den. V případě potřeby expedování ještě téhož dne jako je přijetí Objednávky musí Kupující tento požadavek vepsat do Objednávky, případně kontaktovat Prodávajícího.

 3. Prodávající může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné, případně poplatek za dobírku v závislosti na tom, jaký druh dopravy si Kupující před odesláním Objednávky zvolí. Prodávající účtuje za dopravu následovně:

  1. Česká pošta – 99,- Kč

  2. PPL – 99,- Kč

  3. Geis – 99,- Kč

  4. Slovensko PPL – 149,- Kč

  5. Slovensko Geis – 149,- Kč

  6. Dobírka- poplatek (ČR, SR) – 49,- Kč

  7. Osobní odběr – 0,- Kč

 4. Při Objednávce nad 2.500,- Kč Kupující neplatí žádné dopravné, poštovné ani balné. Platí při dopravě na území ČR.

VII. TERMÍN DODÁNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

 1. Celková doba doručení Zboží závisí na zvoleném způsobu dopravy a Kupující má na výběr z následujících možností:

  1. osobní převzetí, kdy je Zboží k dispozici do 2 - 7 dnů - Bez dopravného

  2. zásilková služba České pošty, kdy je balík doručen do 2 - 7 pracovních dnů - za cenu 99,- Kč, při převzetí. Na dobírku + 49,- Kč. Při nákupu nad 2.500,- Kč Prodávající dopravné neúčtuje.

  3. přepravní služba PPL, nebo Geis, kdy je Zboží expedováno do 24 hodin a doručeno dle platných podmínek PPL v převážné většině případů v nejbližší pracovní den od 8-18 hodin - za cenu 99,- Kč, při převzetí. Na dobírku + 49,- Kč. Při nákupu nad 2.500,- Kč Prodávající dopravné neúčtuje.

 2. Zboží je Prodávajícím doručeno primárně na adresu uvedenou a stvrzenou v Objednávce, nezvolil-li Kupující osobní odběr.

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Jestliže Prodávající dodá Zboží na místo určené Kupujícím, Kupující musí Zboží převzít při dodání; v ostatních případech Kupující převezme Zboží při prodeji.

 2. Prodávající vždy doručí Zboží s daňovým dokladem/fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží.

 3. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží.

 4. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího dnem jeho převzetí tehdy, bylo-li již zaplaceno. V opačném případě nabývá Kupující vlastnické právo po převzetí až dnem úplného zaplacení kupní ceny.

 5. Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Prodávajícímu originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 100%. Prodávající má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Prodávajícího (katalogu) označeno jako nevratné; to neplatí v případě uzavření Kupní smlouvy přes E-Shop.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

Kompletní záruční a reklamační podmínky jsou uvedeny a zpřístupněny ke stažení na stránkách Prodávajícího http://www.santisport.cz/.

 

X. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

Prodávající může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Prodávajícího, požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50% konečné Kupní ceny.

 

XI. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

 1. Objednávku lze učinit rovněž použitím elektronických prostředků na dálku, a to prostřednictvím E-Shopu na internetu.

 1. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-Shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka učiněná prostřednictvím E-Shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést.

 2. Kupní smlouva je v případě využití elektronických prostředků komunikace na dálku uzavřena okamžikem dojití Objednávky Prodávajícímu s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

 3. Objednávku Prodávající neprodleně po jejím obdržení potvrdí. To neplatí při uzavírání Kupní smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. V případě výjimečné nedostupnosti Zboží Prodávající telefonicky kontaktuje Kupujícího.

 1. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zkontrolovat zadané údaje a v případě chyby tuto chybu odstranit navrácením se do objednávkového formuláře.

 2. Kupní smlouva bude po jejím uzavření uložena u Prodávajícího. Na žádost Kupujícího, který je Spotřebitelem, Prodávající zašle Kupujícímu znění Kupní smlouvy.

XII. POUČENÍ SPOTŘEBITELÚ O JEJICH PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

v případě nákupu v E-shopu

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů, a to i bez udání důvodu.

 2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne následujícího po dni kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.

 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího: Izango CZ s.r.o., IČ: 03410102, DIČ: CZ03410102, se sídlem Havířov-Město, Dlouhá třída č. 860/1a, PSČ 736 01, tel. +420 733 534 850, e-mail: info@santisport.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 5. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy.

 6. Pokud Spotřebitel od smlouvy odstoupí, vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně neurčí jinak. Platbu vrátí Prodávající až po obdržení vráceného Zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 7. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle Spotřebitel Zboží, které od Prodávajícího obdržel, zpět nebo je po předchozí domluvě s Prodávajícím předá na adrese Prodávajícího: Izango CZ s.r.o., IČ: 03410102, DIČ: CZ03410102, se sídlem Havířov-Město, Dlouhá třída č. 860/1a, PSČ 736 01, tel. +420 733 534 850, e-mail: info@santisport.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle Zboží zpět před uplynutím 14-ti dnů. Kupující nesmí posílat Zboží zpět Prodávajícímu na dobírku. Takové zásilky nebudou Prodávajícím převzaty.

 8. V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část Kupní ceny.

 9. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

 10. Pro platné odstoupení od smlouvy musejí být splněny následující podmínky:

 1. Zboží musí být v původním obalu,

 2. Zboží musí být nepoužité,

 3. Zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nejsou-li v tomto odstavci výše uvedené podmínky pro platné odstoupení splněny, je Spotřebitel rovněž oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu, avšak Prodávající má v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží, které mu v takovém případě vzniknou.

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

d) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 1. Veškeré stížnosti může spotřebitel řešit mimosoudně s vedoucím provozovny Prodávajícího: Izango CZ s.r.o., IČ: 03410102, DIČ: CZ03410102, se sídlem Havířov-Město, Dlouhá třída č. 860/1a, PSČ 736 01, tel. +420 733 534 850, e-mail: info@santisport.cz. V případě, že Spotřebiteli nebude stran jeho stížností vyhověno, může se v případech, kdy Prodávající:

 • neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje

 • nabízí neoznačené výrobky (např. textil, obuv nebo křišťálové sklo bez označení materiálového složení)

 • nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce

 • nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné

 • prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na předepsanou jakost

 • používá nekalé obchodní praktiky: například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě, uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel např. zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto informací nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil, apod. Klamavou obchodní praktikou je i prodej padělků.

 • nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi

 • neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace

 • nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil

 • nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodl

 • neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace

 

obrátit s podnětem nebo stížností na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete též ZDE.

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) byly Prodávajícím shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího a vyřizování reklamací. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků vyplývajících z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře, umožňující řádné plnění Kupních smluv.

 2. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

 3. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@santisport.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@santisport.cz.

XIV. KODEX CHOVÁNÍ

Prodávající prohlašuje, že se dobrovolně řídí kodexem chování Hospodářské komory České republiky, kde jsou k nahlédnutí ZDE.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2014.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.